Coaching

Mijn praktijk biedt een plaats om vanuit een mild contact en met aandacht voor de kwetsbaarheid te kijken naar patronen die op dat moment belemmerend zijn. De coaching is dus voor iedereen die om welke reden ook verandering wil zien in een aspect van het leven.
Ik werk ervaringsgericht en concreet vanuit een houding van nabijheid en afstemming. Ik gebruik daarbij de Voice Dialogue methode en mijn achtergrond als (kunstzinnig) coach.

Kunstzinnige benadering

Het kunstzinnige vergezelt me al jaren in de expressie en ontwikkeling van mezelf. Deze creatieve benadering maakt ook de coaching in vele opzichten rijker. Flankerend geeft het op een andere manier taal aan dat wat er speelt. Het raakt aan onbewuste lagen en geeft beeld, daar waar woorden soms te kort schieten. Het zet kracht bij waar je iets veranderd wil zien.

Binnen de coaching kan je op je eigen tempo kunstzinnig je binnenkant verkennen. Je mag spelen, eigen-zinnig kleuren kiezen, vertragen. Beeldend krijg je meer zicht op de verschillende delen van jezelf, zodat je er beter vanop afstand naar kan kijken. Het innerlijke kind bijvoorbeeld vindt doorheen het kunstzinnige ineens een vrijgeleide om er te zijn.

Het kunstzinnig werken is geheel vrijblijvend binnen de coaching. 


Centraal staat:

  • werken met wat er in het moment is, met welke delen van jou zich op dat moment tonen.
  • het kunstzinnig werk als een vorm van zelfreflectie, met de mogelijkheid om er met liefdevolle aandacht naar te kijken.
  • de verbinding met de verschillende delen in jezelf. Het leren kennen van de deze subpersoonlijkheden is een ontdekkingstocht die leidt naar heelwording.

De coaching gebeurt steeds vanuit een basishouding van respect en een diepe acceptatie voor alle aspecten van het mens-zijn. Ik hanteer daarbij de principes van de psychosynthese

Prijs: 55€ per sessie van 1,5u.
Voor meer info , contacteer me gerust. 

 

 

Voice Dialogue

De Voice Dialogue is een methode die ervan uit gaat dat de persoonlijkheid bestaat uit verschillende deelpersoonlijkheden of ook wel Ikken genoemd. Elke deelpersoonlijkheid heeft een eigen manier van denken, voelen, handelen en waarneming. Denk bijvoorbeeld aan ‘de verantwoordelijke’, ‘de kritische’, ‘de creatieveling’…

Een aantal van deze deelpersoonlijkheden zijn sterker ontwikkeld en hebben een groter aandeel in ons dagelijkse leven. Zij zitten m.a.w. vaker aan het stuur. Andere delen zijn dan weer meer op de achtergrond geraakt. In essentie zijn al die delen energiepatronen die we in de loop van ons leven hebben opgebouwd.

Binnen een Voice Dialogue sessie worden deze Ikken uitgenodigd om zich te tonen in hun eigen energie, door ze werkelijk een plek te geven. Zodra ze verschijnen kan hun unieke beweegreden en ontstaansgrond zichtbaar worden. Ook de meer kwetsbare delen krijgen een volwaardige plaats.

De Voice Dialogue is een dynamische methode die uitnodigt tot zachte waarneming en meer bewuste keuzes. Vanuit een middenpositie kan je met meer mildheid naar de verschillende aspecten van jezelf kijken.