Coaching

Mijn praktijk biedt een plaats om vanuit een mild contact en met aandacht voor de kwetsbaarheid te kijken naar patronen die op dat moment belemmerend zijn. Deze individuele begeleiding kan ondersteunend werken voor iedereen die verandering wil zien in een aspect van het leven, op een belangrijk kruispunt staat of in beweging wil komen rond een levensthema.

Je krijgt een plek om je binnenkant zachtmoedig te verkennen. Ik kijk mee vanuit een visie dat alles in jezelf in oorsprong al aanwezig is. Je krijgt meer helderheid in je handelingspatronen en innerlijke processen. Zo kan de levensenergie anders gaan stromen en word je meer creator van je eigen leven.

Ik werk concreet en vanuit een houding van nabijheid en afstemming. Ik gebruik daarbij de Voice Dialogue methode en mijn achtergrond als (kunstzinnig) coach.

Kunstzinnige benadering (vrijblijvend binnen de coaching)

Het kunstzinnige vergezelt me al jaren in de expressie en ontwikkeling van mezelf. Deze creatieve benadering maakt ook de coaching in vele opzichten rijker. Flankerend geeft het op een andere manier taal aan dat wat er speelt. Het raakt aan onbewuste lagen en geeft beeld, daar waar woorden soms te kort schieten. Het zet kracht bij waar je iets veranderd wil zien.

Binnen de coaching kan je op je eigen tempo kunstzinnig je binnenkant verkennen. Je mag spelen, eigen-zinnig kleuren kiezen, vertragen. Beeldend krijg je meer zicht op de verschillende delen van jezelf, zodat je er beter vanop afstand naar kan kijken. Het innerlijke kind bijvoorbeeld vindt doorheen het kunstzinnige ineens een vrijgeleide om er te zijn.

De coaching gebeurt steeds vanuit een basishouding van respect en een diepe acceptatie voor alle aspecten van het mens-zijn. 

Praktisch

Prijs: 60 euro per uur

Je kan vrijblijvend een kennismakingsgesprek aanvragen waarin we kijken of het klikt.

Voor meer info , contacteer me gerust. 

 

 

Voice Dialogue

Voice Dialogue is een methode die ervan uit gaat dat de persoonlijkheid bestaat uit verschillende deelpersoonlijkheden of ook wel Ikken genoemd. Elke deelpersoonlijkheid heeft een eigen manier van denken, voelen, handelen en waarneming. Denk bijvoorbeeld aan ‘de verantwoordelijke’, ‘de kritische’, ‘de creatieveling’…

Een aantal van deze deelpersoonlijkheden zijn sterker ontwikkeld en hebben een groter aandeel in ons dagelijkse leven. Zij zitten m.a.w. vaker aan het stuur. Andere delen zijn dan weer meer op de achtergrond geraakt. In essentie zijn al die delen energiepatronen die we in de loop van ons leven hebben opgebouwd.

Binnen een Voice Dialogue sessie worden deze Ikken uitgenodigd om zich te tonen in hun eigen energie, door ze werkelijk een plek te geven. Zodra ze verschijnen kan hun unieke beweegreden en ontstaansgrond zichtbaar worden. Ook de meer kwetsbare delen krijgen een volwaardige plaats.

Voice Dialogue is een dynamische methode die uitnodigt tot zachte waarneming en meer bewuste keuzes. Vanuit een middenpositie kan je met meer mildheid naar de verschillende aspecten van jezelf kijken.